Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

VAR GOD LÄS IGENOM ANVÄNDARVILLKOREN INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN. Genom att du använder den här webbplatsen, betyder det att du godkänner våra användarvillkor. Om du inte godkänner användarvillkoren, använd då inte vår webbsida.

Din åtkomst och användande av webbsidan, liksom relaterade webbsidor som drivs av peterwatz.se  (kollektivt är “sajten”)  föremål för följande bestämmelser och villkor (“användarvillkor”) och andra tillämpliga lagar. Genom att tillträda och bläddra på sajten accepterar du utan begränsning eller kvalifikationer, användarvillkoren och bekräftar att inga andra överenskommelser mellan dig och sajten är ersatt och av någon kraft eller effekt:

1. Du godkänner att själva sajten, såsom allt innehåll, videos, utbildningsmaterial, produkter, tjänster och / eller annat material som gjorts åtkomlig på sajten av oss eller tredje part, likaväl som utseende och känsla av föregående (kollektivt hänfört som “innehåll”) upprätthålls för personligt användande och information av peterwatz.se], (Peter Watz AB nedan kallat företaget) och är företagets egendom, och / eller dess tredje parts leverantörer. Du godkänner att sån företagsinformation ska inkludera alla skyddade videos, HTML  / CSS, Javascript, grafik, röst och ljudinspelningar, konstmaterial, foton, dokument, text och allt annat material som är inkluderat i sajten. Exluderat är bara sådant material som du tillför. Beroende på ditt samtycke med dessa användarvillkor, kommer företaget härmed bevilja dig en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke-överlåtbar och för beskådan enbart för dina personliga ändamål. Inget av företagets innehåll får kopieras, reproduceras, återpubliceras, uppladdas, postas, spridas, distribueras, användas i offentliga eller kommersiella syften, eller laddas ner på något sätt om inte en skriftlig tillåtelse beviljat det av företaget. Ändring av innehållet eller användandet av innehållet betraktas som en överträdelse av copyright och andra äganderätter, liksom andra upphovsmän som skapat material, och kan komma att bli fråga om monetära skadestånd. Du får inte distribuera, modifiera, sprida eller använda innehållet från sajten eller annat innehåll, inklusive någon mjukvara, verktyg, grafer och / eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella ändamål utan en skriftlig tillåtelse beviljat av företaget.  

2. Allt innehåll, såsom text, data, grafiska filer, videos, ljudfiler, annat material fristående i sajten är copyright skyddat om inte annat anges, samt är företagets egendom och / eller är leverantör till företaget. Inget sådant material får användas förutom under förbehåll av dessa användarvillkor.

3. Alla varunamn, varumärken, bilder och biografisk information av människor som används i företagets content och innehåll i sajten, inkluderat utan begränsning namnet och varumärket peterwatz.se, är antingen en ägodel av, eller använt med tillstånd av företaget. Användandet av innehåll är strängt förbjudet om inte särskilt medgivande givits i dessa användarvillkor. All obehörigt användande av innehåll kan bryta mot copyright, varumärke och annan äganderätt för företaget och / eller tredje parter, liksom lagen om integritet och publicitet, och andra regleringar och förordningar. Inget som innefattas i detta avtal eller på sajten får uttolkas som beviljan, som inblandning eller annat, någon licens eller rätt att använda något varumärke eller annan skyddad information utan att det uttryckts skriftligt i ett medgivande från företaget eller tredje parts ägare. Företaget respekterar copyright, varumärken och andra immaterialrättigheter. Företaget har rättigheten, men inte skyldighet att ta bort innehåll och konton innehållande material som anses i enskilt omdöme vara olagligt, stötande, hotande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller kränker någon parts immaterialrätt eller dessa användarvillkor. Om du anser att någon brutit mot din immaterialrättighet och / eller att något arbete som tillhör dig har blivit reproducerat på sajten eller i något innehåll på något sätt, så bör du meddela företaget på [email protected] Var god och lämna namn och kontaktinformation, arbetets karaktär och på vilket sätt du anser att det blivit kränkt, all relevant copyright och / eller information om varumärkesregistrering, webbplatsen / URL av överträdelsen och annan information som du tror är relevant.

4. Medan företaget använder rimliga insatser för att inkludera riktig och uppdaterad information på sajten, lämnar företaget inga garantier eller representation på dess exakthet. Företaget antar ingen plikt eller skyldighet för några fel eller försummelse av innehållet i sajten.

5. När du registrerar dig med företaget och / eller sajten, så uttrycker du din tillåtelse att motta notifikationer, meddelanden, överenskommelser, avslöjanden, rapporter, dokument, eller annan kommunikation rörande nya produkter eller tjänster, eller andra handlingar eller korrespondens från företaget. Du samtycker till att motta meddelanden elektroniskt genom att skicka dem till dig via e-post.

6. Om du skickar kommentarer eller förslag angående sajten till företaget, inklusive, men inte begränsat till exempelvis anteckningar, text, teckningar, bilder, design eller dataprogram, ska sådana inlämningar bli och förbli företagets enskilda ägodel. Inget inlämnat ska vara ämne för plikt eller skyldighet för företaget. Företaget kommer exklusivt att äga rättigheterna (inklusive immaterialrättigheter därtill) och ska vara berättigade till obegränsad användning, publikation, utspridning av allt inlämnat för något syfte, kommersiellt eller annat utan någon bekräftelse eller kompensation till dig.

7. Företaget använder kommersiellt rimliga insatser för att begränsa obehörigt tillträde till vår data och filer. Däremot kan inget system oavsett det är skyddat med lösenord vara helt och hållet ogenomträngligt. Du bekräftar att det kan vara möjligt att för obehörig tredje part att komma åt, se, kopiera, modifiera, eller distribuera datan och filerna som du förvarar när du använder sajten. Användning av sajten sker helt på egen risk.

8. Företaget kommer inte avslöja någon personlig identifierbar information om dig till tredje part, förutom vart företaget, i god tro, tror att sådant avslöjande är nödvändigt för att följa lagen eller upprätthålla dessa användarvillkor. Genom att använda sajten betyder det att du accepterar företagets integritetspolicy. Om du inte instämmer med integritetspolicyn, fulllkomligt eller delvis, så använd inte den här sajten.

9. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON ANNAN PART INVOLVERAD I SKAPANDE, PRODUKTION, ELLER UPPRÄTTHÅLLANDET AV SAJTEN OCH / ELLER NÅGOT INNEHÅLL PÅ SAJTEN SKALL HÅLLAS ANSVARIG UNDER NÅGRA VILLKOR FÖR NÅGON RIKTAD, TILLFÄLLIG, FÖLJDRIKTIG, INDIREKT, ELLER STRAFFANDE SKADOR SOM UPPSTÅTT AV DITT TILLTRÄDE ELLER ANVÄNDANDE AV SAJTEN. UTAN BEGRÄNSNING FRAMGÅR, ALLT INNEHÅLL PÅ SAJTEN TILLHANDAHÅLLS “SOM DET ÄR” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅTT GARANTIER AV SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET AV NÅGON SPECIELL ANLEDNING. FÖRETAGET LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER GÖR INGA ÅTERGIVANDEN ANGÅENDE ANVÄNDANDET AV MATERIAL PÅ SAJTEN, RESULTATET AV ANVÄNDANDET AV SÅDANT MATERIAL, LÄMPLIGHETEN AV SÅDANT MATERIAL FÖR NÅGRA ANVÄNDARES BEHOV ELLER SANNOLIKHETEN ATT DERAS ANVÄNDANDE KOMMER MÖTA NÅGONS ANVÄNDARES FÖRVÄNTNINGAR, ELLER DERAS FÖRBÄTTRING, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, ELLER RÄTTELSE. FÖRETAGET GARANTERAR ELLER GÖR INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER ATT DU KOMMER TJÄNA NÅGRA PENGAR NÄR DU ANVÄNDER SAJTEN ELLER FÖRETAGETS TEKNOLOGI ELLER TJÄNSTER. DU ACCEPTERAR ALLT ANSVAR ATT EVALUERA SIN EGEN POTENTIAL ATT TJÄNA PENGAR LIKAVÄL SOM ATT VERKSTÄLLA SINA EGNA AFFÄRER OCH TJÄNSTER. DIN POTENTIAL ATT TJÄNA PENGAR ÄR HELT OCH HÅLLET BEROENDE AV DINA EGNA PRODUKTER, IDÉER, TEKNIKER, VERKSTÄLLANDET AV DIN AFFÄRSPLAN; TIDEN DU LÄGGER PÅ PROGRAMMET, IDÉER OCH TEKNIKER  SOM ERBJUDS OCH TILLGODORÄKNAS; LIKAVÄL SOM DINA FINANSIERINGAR, DIN KUNSKAP OCH KOMPETENS. EFTERSOM DESSA FAKTORER SKILJER SIG MELLAN OLIKA INDIVIDER, KAN FÖRETAGET INTE GE NÅGON BEFOGENHET ELLER GÖRA NÅGON REPRESENTATION ELLER GARANTI BETRÄFFANDE DIN FRAMGÅNG ELLER INKOMST NIVÅ. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDANDET AV MATERIAL KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER HELT FELFRITT, ATT DEFEKTER BLIR KORRIGERADE, ELLER ATT DENNA SAJTEN, INNEHÅLLET, OCH / ELLER MATERIALET TILLGÄNGLIGT PÅ DENNA SAJTEN ÄR FRITT FRÅN BUGGAR, VIRUS, ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU FÖRUTSÄTTS ATT ALLT ANSVAR FÖR KOSTNADER AV ALLA NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH KORRIGERINGAR. FÖRETAGET SKA INTE ANSVARA FÖR NÅGRA PRESTANDA ELLER SERVICE PROBLEM ORSAKAD AV EN TREDJE PARTS WEBBSIDA ELLER TREDJE PARTS SERVICE LEVERANTÖRER. ALLA SÅDANA PROBLEM SKA STYRAS ENBART AV AVTALET MELLAN DIG OCH DEN LEVERATÖREN. Var god och notera att tillämplig jurisdiktion kanske inte tillåter exkludering av betydande garantier. Några av ovan nämnda exkluderingar kanske följaktigen inte gäller dig.

10. FÖRETAGET SKA INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA PRESTATIONER ELLER SERVICE PROBLEM ORSAKAT AV NÅGON TREDJE PARTS WEBBSIDA ELLER TREDJE PARTS SERVICE LEVERANTÖRER. (Inkluderat, exempelvis , din webb service leverantör, Stripe-betalnings tjänst, din mjukvara och / eller några uppdateringar eller uppgraderingar till den mjukvaran.) ALLA SÅDANA PROBLEM SKA STYRAS ENBART AV AVTALET MELLAN DIG OCH DEN LEVERANTÖREN. FÖRETAGET RESERVERAR RÄTTIGHETERNA ATT BESLUTA, SOM ENDA OMDÖME, IFALL FÖRETAGET ÄR ANSVARIG FÖR NÅGON SÅDAN RUBBNING ELLER FÖRSTÖRING. FÖRETAGET RESERVERAR OCKSÅ RÄTTIGHETERNA ATT BEGRÄNSA DITT ANVÄNDANDE AV SAJTEN OCH / ELLER INNEHÅLLET ELLER ATT AVSLUTA DITT KONTO OM FÖRETAGET FASTSTÄLLER ATT DU HAR BRUTIT MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ELLER ATT DU HAR BRUTIT MOT FÖRETAGETS ANDRA REGLER ELLER VILLKOR. FÖRETAGET RESERVERAR RÄTTIGHET ATT VÄGRA TILLGÅNG TILL SAJTEN OCH / ELLER FÖRETAGETS INNEHÅLL, PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER FÖR NÅGON SOM ENDA OMDÖME. FÖRETAGET RESERVERAR RÄTTIGHETERNA ATT AVGÖRA, SOM ENDA OMDÖME, IFALL FÖRETAGET ÄR ANSVARIG FÖR NÅGON SORTS RUBBNING ELLER FÖRSTÖRELSE. FÖRETAGET KAN KOMMA, SOM ENDA OMDÖME, ÅTERBETALA DEN INITIALA AVGIFTEN DEBITERAT FÖR ANVÄNDANDET AV SAJTEN OCH / ELLER INNEHÅLL ELLER EN PROPORTIONERLIG PORTION DÄRAV FÖRENLIG MED FÖRETAGETS ÅTERBETALNINGSPOLICY. FÖRETAGET KOMMER VÄGRA ÅTERBETALNING TRETTIO (30) DAGAR EFTER DIN BETALNING FÖR ANVÄNDNING AV SAJTEN OCH / ELLER NÅGOT INNEHÅLL, ANTINGEN ENLIGT FÖRETAGETS KUNDLICENS BESTÄMMELSER, OAVSETT ORSAK TILL FÖRSTÖRELSE.

11. INTE PÅ NÅGOT SÄTT KOMMER FÖRETAGET VARA SKYLDIGA FÖR NÅGOT SPECIELLT, TILLFÄLLIGT, STRAFFANDE, TILLFÖRLITLIGT, FÖLJDRIKTIG FÖRSTÖRELSE, HURUVIDA FÖRUTSÄGBART ELLER INTE, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADA ELLER FÖRLORAD ÄGODEL, REDSKAP, INFORMATION ELLER DATA, FÖRLORAD FÖRTJÄNST, OMSÄTTNING ELLER GOODWILL, KOSTNAD AV KAPITAL, KOSTNAD AV ERSÄTTANDE TJÄNSTER, ELLER ERSÄTTNING FÖR AVBRUTEN SERVICE ELLER PROBLEM MED TRANSMISSION, ORSAKAD AV NÅGOT PROBLEM PÅ SAJTEN, INNEHÅLLET, OCH / ELLER RELATERADE MATERIAL,  OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA HAR NEDAN ELLER NÅGON ANNAN ORSAK VILKEN ÄN MED REPEKT DÄRTILL, OAVSETT TEORETISKT ANSVAR. DEN BEGRÄNSNINGEN GÄLLER ÄVEN OM FÖRETAGET HAR BLIVIT FÖRORDAT ELLER ÄR MEDVETEN OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

12. Du instämmer till att hålla företaget skadelös och varenda styrelsemedlem, anställd tjänsteman, representanter, oskyldiga av någon eller alla skyldigheter, fordringar, skador eller kostnader, inklusive rimliga juridiska kostnader, som uppkommer i samband med (i) överträdelse av överensstämmelse, (ii) överträdelse av lagen eller rättigheter av någon tredje part, (iii) något material, information, arbete och / eller annat innehåll av vilken som helst karaktär eller media som du postar eller delar på eller via sajten, (iv) ditt användande av sajten eller annan service som företaget kan tillhandahålla via sajten, och (v) ditt handhavande i koppling till sajten eller tjänsterna eller med andra användare av sajten eller tjänsterna. Företaget reserverar rättigheterna att förutsätta särskilt försvar av något anspråk för vilket vi är berättigade skadeersättning under den här sektionen. I sådan händelse, ska du ombesörja företaget med sådant samarbete som rimligen efterfrågas av företaget.

13. Bestämmelserna i dessa användarvillkor är för att gagna företaget, deras filialer, dotterbolag och dess tredje parts innehålls leverantörer och licensgivare, och alla ska ha rätten att försäkra och upprätthålla sådana åtgärder direkt eller för deras egna fördelar.  

14. Detta avtalet ska styras av och uttolkas i överenskommelse med svenska lagar, utan påverkan till några grundregler i konflikt med lagen. Du befrämjar framläggningen till särskild jurisdiktion av staten och federala domstolen i Sverige. Om någon åtgärd i detta avtal skulle vara olaglig, ogiltig, eller av någon anledning ogenomförbar, då ska den åtgärden anses separat från detta avtalet och ska inte påverka giltigheten och genomdrivbarheten av andra kvarstående åtgärder.

15. Dessa användarvillkor kan bli reviderade då och då genom att man uppdaterar denna post. Du är bunden till sådana revisioner och borde därför sporadiskt besöka denna sidan för att inspektera dem då gällande användarvillkoren som du är bunden till.

Senast uppdaterat: 7 Augusti 2017

 

Close